Odaklanma Güçlüğü

Odaklanma güçlüğü, zihinsel veya bedensel bir aktiviteyi yaparken çevresel uyaranların odağı sürekli bozması ile karakterize, zaman zaman beyin işlevlerinden zaman zaman ise çevresel uyaranlardan kaynaklı olumsuz bir durumdur. Odaklanmanın işlevsel bir şekilde devam edebilmesi için zihinsel ve fiziksel motivasyon kaynakları gereklidir. Odaklanma güçlüğünün temelde sebepleri, fizyolojik, psikolojik, genetik ve çevresel olabilir. Eğer çok stresli bir ortamda bulunuyorsanız, fizyolojik bir hastalığınız varsa odaklanma güçlüğü yaşama ihtimaliniz yükselir. Bununla birlikte genellikle ilk okul ve ortaokul çağındaki çocuklarda akademik anlamda odaklanma güçlükleri gözlenmektedir. Dolayısıyla odaklanma problemi yaşayan çocukların akademik problemleri de gittikçe olumsuz bir hal almaktadır. Başarısızlıkla mücadele edilirken ilk ilgilenilmesi gereken alanlar, çocuğun zekasında bir sorun olup olmadığı ve çocuğun dikkat eksikliğinin veya odaklanma güçlüğünün olup olmadığı kontrol edilmeli; mutlaka bir uzmanla iletişime geçilmelidir.

Call Now Button