Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

DEHB NEDİR

Dikkatin oldukça kolay bir şekilde dağılması, aşırı haraketlilik hali ve aklına gelenleri sonucunu düşünmeden hemen yapma şeklinde belirtileri ortaya çıkaran ve kişinin hayatını kısmen ya da tamamıyla olumsuz şekilde etkileyen psikiyatrik bozukluğa Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu denilmektedir.

Bu bozukluk kişinin yaşam alanlarında en az birini olumsuz yönde etkileyebileceği gibi bazen de bütün hayatında ciddi şekilde etkileyebilir.  DEHB`li bir birey aile hayatından okul hayatına, iş hayatına ve hatta kendine olan güven ve benlik saygısına varana kadar çeşitli sorunla karşılaşabilir.

 

DEHB BELİRTİLERİ NELERDİR ?

DEHB belirtileri deyince aklımıza gelen 3 temel belirti şu şekildedir

  • Dikkat eksikliği
  • Dürtüsellik [istekleri erteleyememe]
  • Aşırı haraketlilik

Bu üçü bir araya geldiğinde kişinin günlük hayatını etkileyecek kadar şiddetli bir düzeyde olduğu takdirde bir sorun olduğu gerçeğini dikkate alabiliriz.

DİKKAT EKSİKLİĞİ YAŞAYAN ÇOCUKLAR

1.Detaylara dikkat etmekte zorlanırlar. ev ödevi, iş ya da benzeri etkinliklerde detaylara dikkat etmekte zorlandıkları için sıklıkla dikkatsiz hatalar yaparlar.

2.Yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk üstlendiklerinde ya da herhangi bir oyun etkinliği sırasında dikkatlerini toplamakta sorun yaşarlar.

3.Kendisiyle konuşulurken dinlemiyormuş gibi gözükürler.

4.Verilen yönergelere uymazlar. Ufak tefek işleri ve ev ödevlerini bitirmekte sorun yaşarlar.

5.Unutkan olurlar. Çoğu zaman yapması gereken işleri unuturlar ve verilen görevleri yerine getirmekte zorlanırlar ya da hiç getirmezler.

6.Zihinsel bir çaba gerektiren işlerden sıkılıkla kaçınırlar. Böyle işleri yapmak istemezler, gönülsüzce yaparlar ve sürekli yapmayı ertelerler.

 

DEHB `E SEBEP OLAN GENETİK VE ÇEVRESEL ETMENLER

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulguları incelediğimizde DEHB ile genetik sebepler arasında güçlü bir ilişki olduğu sonucu ile karşılaşıyoruz.

DEHB `li bireyler üzerinde yapılan bir başka araştırma ise bir takım çevresel etkenlerinde DEHB `nin gelişimine yol açabileceği bulgusuna rastlanmaktadır. Çevresel etkenler deyince sadece aile ve okul ile sınırlandırma yapmıyoruz. Şeker kullanımının ve hazır gıda tüketiminin DEHB `yi tetiklediğine yönelik bir takın araştırmalar mevcuttur.

 

Bir başka çevresel sebep ise olumsuz anne baba tutumları olarak karşımıza çıkıyor. Aşırı rahat ya da aşırı otoriter baskıcı aile tutumları, ebeveynlerin çocukları ile olan ilişkilerinde olumsuz sonuçlara yol açıyor . Zorlu yaşam olayları, aile yaşamında meydana gelen problemler, kaygının yüksek olduğu ortamalar ve benzeri sebepler DEHB `nin ortaya çıkmasında ve devam etmesinde rol oynayan etkenler olarak karşımıza çıkıyor.

DEHB OLAN ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Çocuğun isteklerine duyarlı ve kişisel özelliklerini iyi bilen
  • Çocuğuyla olumlu bir iletişim sağlayan
  • Çocuğunun problemi ile sağlıklı bir şekilde baş edebilen
  • Çocuğunun davranış sorunları karşısında yılmadan çözüm üretebilen
  • Çocuğunun yaşına uygun sorumluluk almasını sağlayan birer ebeveyn olmalıyız.

DEHB ÜCRETSİZ ön görüşme randevusu için lütfen arayınız

0322 402 09 09

0530 832 14 81

Call Now Button